روز ميلاد تن من

 

 

 

حاشيه۱-  تولدم  مبارک! ...

حاشيه۲- هدفم از طرح سوال قبلی جواب نبود. بلكه می خواستم تلنگری باشد برای گذاشتن يك علامت سوال جلوی اين همه تلاش انسان برای پيشرفت علم. هدفم طرح مسايل حاشيه ای در ذهن بود. كه بسياری از دوستان آنرا گرفته بودند... بسيار ممنون.

/ 0 نظر / 9 بازدید