عيد تحول

 

بهار که شد
به رسم تمام درختان
دل تکانی کنیم:
باران بهاری
کار خود را خواهد کرد...

حاشیه1- این کارت تبریک تقدیم به تمام دوستانم.
حاشیه2- عشق را چگونه می شود نوشت/ در گذر اين لحظات پرشتاب شبانه/ كه به غفلت آن سوال بی جواب گذشت/ ديگر حتی فرصت دروغ هم برايم باقی نمانده است/ وگرنه چشمانم را می بستم / و به آوازی گوش ميدادم كه در آن دلی می خواند/ من تو را / او را / كسی را دوست می دارم... (حسين پناهی-ستاره)

/ 0 نظر / 10 بازدید